THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 2 UBND Huyện
2 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 3 UBND xã/ thị trấn
3 Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS (Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) 1 UBND Huyện
4 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) 1 UBND Huyện
5 Thủ tục 30: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP. 2 UBND Huyện
6 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh 2 UBND xã/ thị trấn
7 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 2 UBND Huyện
8 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 2 UBND xã/ thị trấn
9 Chuyển đổi chủ nhà trẻ; trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục 1 UBND Huyện
10 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 3 UBND xã/ thị trấn
11 Thủ tục 31: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo các Quyết định số 117/TTg, số 20/TTg, số 118/TTg 1 UBND Huyện
12 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 2 UBND xã/ thị trấn
13 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
14 Chuyển đổi địa điểm của nhà trẻ, nhà trường tư thục 1 UBND Huyện
15 Thủ tục 32: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. 1 UBND Huyện
16 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 2 UBND xã/ thị trấn
17 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 2 UBND xã/ thị trấn
18 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
19 Thủ tục 33: Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất 1 lần cho người có công. 1 UBND Huyện
20 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 2 UBND xã/ thị trấn