THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke 2 UBND Huyện
2 Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng di động trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 UBND Huyện
3 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 2 UBND Huyện
4 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 2 UBND Huyện
5 Chia, tách, sáp nhập hội cấp huyện 3 UBND Huyện
6 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
7 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 3 UBND Huyện
8 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 3 UBND Huyện
9 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 3 UBND Huyện
10 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 3 UBND Huyện
11 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 3 UBND Huyện
12 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 3 UBND Huyện
13 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 3 UBND Huyện
14 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 3 UBND Huyện
15 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 3 UBND Huyện
16 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 UBND Huyện
17 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 1 UBND Huyện
18 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 1 UBND Huyện
19 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 1 UBND Huyện
20 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 UBND Huyện