THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật 2 UBND Xã
2 Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) 2 UBND Huyện
3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
4 Gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke 1 UBND Huyện
5 Gia hạn giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở nông thôn do UBND xã cấp 2 UBND Xã
6 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 2 UBND Huyện
7 Gia hạn thời gian tồn tại cho nhà ở nông thôn được UBND xã giấy phép xây dựng (GPXD) tạm 2 UBND Xã
8 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 1 UBND Xã
9 Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 2 UBND Xã
10 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi 2 UBND Xã
11 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 2 UBND Xã
12 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 2 UBND Xã
13 Giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 UBND Xã
14 Giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 UBND Xã
15 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng 2 UBND Xã
16 Giải quyết chế độ đối với xã viên 2 UBND Xã
17 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện 2 UBND Huyện
18 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 1 UBND Huyện
19 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 2 UBND Xã
20 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 1 UBND Xã