THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện 2 UBND Huyện
2 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 1 UBND Huyện
3 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 1 UBND Huyện
4 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu UBND xã/ thị trấn
5 Giải quyết kiến nghị về lựa chọn kết quả nhà thầu UBND xã/ thị trấn
6 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện 2 UBND Huyện
7 Giải quyết tố cáo tại cấp xã 2 UBND xã/ thị trấn
8 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. 2 UBND Huyện
9 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 UBND Huyện
10 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 2 UBND Huyện
11 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). 3 UBND Huyện
12 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 3 UBND Huyện
13 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) 3 UBND Huyện
14 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 3 UBND Huyện
15 Hỗ trợ chi phí học huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động 2 UBND Huyện
16 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 2 UBND xã/ thị trấn
17 Hỗ trợ học phí học nghề ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng nghề; hỗ trợ đi lao động ở nước ngoài cho đối tượng lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện 2 UBND Huyện
18 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 2 UBND Huyện
19 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 2 UBND Huyện
20 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 2 UBND Huyện