THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Loại thủ tục Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Mức độ 2
Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.
Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận Hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ.
+ Nếu Hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.
+ Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho Tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho Tổ chức, cá nhân hoàn thiện Hồ sơ.
- Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT, phòng Văn hoá và Thông tin thẩm định hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã ban hành quyết định gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:
+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, phòng Văn hoá và Thông tin thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
+ Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, căn cứ trên kết quả thẩm định hồ sơ, phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã ban hành quyết định gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
Trường hợp từ chối, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.
Thành phần số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận;
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm là cá nhân.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ tài chính chưa có quy định).
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Gia han CGCN du DK hoat dong diem cung cap dich vu tro choi dien tu.doc Gia han CGCN du DK hoat dong diem cung cap dich vu tro choi dien tu_AD cho DN.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Quyết định 73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.