THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 8: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ UBND Huyện
2 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 2 UBND xã/ thị trấn
3 Thủ tục: Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú. 2 UBND xã/ thị trấn
4 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 UBND xã/ thị trấn
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 2 UBND Huyện
6 Thủ tục 9: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ 2 UBND Huyện
7 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 UBND xã/ thị trấn
8 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 2 UBND xã/ thị trấn
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 2 UBND Huyện
10 Thủ tục 10: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng 1 UBND Huyện
11 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 UBND xã/ thị trấn
12 Thủ tục đăng ký giám hộ 2 UBND xã/ thị trấn
13 Thủ tục 11: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần 2 UBND Huyện
14 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 2 UBND xã/ thị trấn
15 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 2 UBND xã/ thị trấn
16 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 2 UBND Huyện
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) 2 UBND Huyện
18 Thủ tục 12: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 2 UBND Huyện
19 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 2 UBND xã/ thị trấn
20 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 3 UBND xã/ thị trấn