THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 1 UBND Huyện
2 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 1 UBND Huyện
3 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 1 UBND Huyện
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 1 UBND Huyện
5 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 3 UBND Huyện
6 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 3 UBND xã/ thị trấn
7 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” đất nông nghiệp 2 UBND Huyện
8 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
9 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 3 UBND Huyện
10 Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện 1 UBND Huyện
11 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 3 UBND Huyện
12 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 4 Phòng Quản lý đô thị
13 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
14 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 2 UBND Huyện
15 Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh 4 Phòng Quản lý đô thị
16 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 2 UBND Huyện
17 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 UBND Huyện
18 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 2 UBND Huyện
19 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 2 UBND Huyện
20 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 UBND Huyện