TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng

Ngày đăng 28/07/2022 | 08:31 AM
UBND thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi" Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày đăng 05/05/2022 | 03:30 PM
Ngày 6-1-2022 tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn...

Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày đăng 05/05/2022 | 03:00 PM
Người dân hay các doanh nghiệp chỉ cần truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia là có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ công cấp Bộ, cấp Tỉnh mà không cần phải đến các địa điểm hành chính.

Đông Anh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025”

Ngày đăng 20/02/2020 | 10:43 AM
Sáng ngày 20/2, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025”, đồng chí Nguyễn Thị Tám – UVBTV –...

Đông Anh triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 30/01/2020 | 11:29 AM
Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông đồng bộ, thống nhất, ngày 06/01/2020, UBND huyện Đông Anh ban...

Huyện Đông Anh bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hoá, xã hội, môi trường năm 2019.

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:46 AM
Ngày 28/11, Trung tâm BDCT Huyện tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp công tác văn hóa, xã hội, môi trường năm 2019 cho các đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận, Trưởng thôn, Tổ trưởng...

Thông báo về việc tiếp tục triển khai 17 Dịch vụ công mức 3 trên địa bàn huyện Đông Anh

Ngày đăng 29/08/2019 | 09:01 AM
Ngày 22/8/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2080 về việc tiếp tục triển khai Dịch vụ công mức 3 trên địa bàn Huyện

Công điện về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai hệ thống một cửa Thành phố 3 cấp đồng bộ toàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2018 | 12:37 PM
Ngày 09/11/2018, UBND thành phố Hà Nội có công điện số 07/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai hệ thống một cửa Thành phố 3 cấp đồng bộ toàn thành phố Hà Nội

Huyện Đông Anh triển khai tổ chuyên gia hỗ trợ phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp

Ngày đăng 13/11/2018 | 11:40 AM
Ngày 26 tháng 10 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 1597/UBND-VP về việc triển khai tổ chuyên gia hỗ trợ phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2018 | 11:40 AM
1. Video hướng dẫn dành cho cán bộ một cửa:  -  https://www.youtube.com/watch?v=awBUK8zxHHA&t=39s 2. Video hướng dẫn dành cho chuyên viên ...

Huyện Đông Anh triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2018 | 11:30 AM
Ngày 25 tháng 10 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 1579/UBND-VP về việc triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố Hà Nội

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh