TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3

Huyện Đông Anh triển khai tổ chuyên gia hỗ trợ phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp
Ngày đăng 13/11/2018 | 11:40

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 1597/UBND-VP về việc triển khai tổ chuyên gia hỗ trợ phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp

Chi tiết công văn triển khai tổ chuyên gia hỗ trợ phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp được đính kèm bên dưới:

Công văn triển khai tổ chuyên gia hỗ trợ phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh