TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3

Huyện Đông Anh triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 13/11/2018 | 11:30

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 1579/UBND-VP về việc triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố Hà Nội

Chi tiết công văn triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố Hà Nội được đính kèm bên dưới:

Công văn triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh