TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Đông Anh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 554 hộ trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 10/10/2019 | 15:05

Ngày 09/10/2019, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 01/QĐ-TCKH về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 554 hộ trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung Quyết định số 01/QĐ-TCKH và danh sách của 554 hộ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được đính kèm bên dưới:

Quyết định số 01/QĐ-TCKH

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh