ỦY BAN NHÂN DÂN

Lãnh đạo UBND Huyện
Ngày đăng 22/06/2017 | 15:53  | View count: 8594

Lãnh đạo UBND Huyện :
 
Chủ tịch: Nguyễn Xuân Linh
Điện thoại: (024).38832214
 
Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Tám
Điện thoại: (024).38832215
 
Phó chủ tịch:  Nguyễn Mạnh Quân
Điện thoại: (024).35810087
 
Phó chủ tịch: Nguyễn Anh Dũng
Điện thoại: (024).38832638
 
Phó Chánh Văn Phòng phụ trách VP HĐND&UBND:  Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại: (024).38832381

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh