ỦY BAN NHÂN DÂN

Phòng Quản lý đô thị
Ngày đăng 26/09/2014 | 15:30  | View count: 6057

* Phòng Quản lý đô thị

STTHọ và tênChức vụSố điện thoại liên hệ
01Nguyễn Quang ĐặngTrưởng phòng0983781822
02Nguyễn Công PhướcPhó phòng0982803268
03

Tô Quang Thiện

Phó phòng0979966888
04Ngô Ngọc ÁnhPhó phòng0966427638

 

 I. Vị trí, chức năng

1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng:

Tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị và nông thôn; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

2. Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, bi&ec