ỦY BAN NHÂN DÂN

Văn phòng HĐND&UBND
Ngày đăng 19/11/2013 | 10:46  | View count: 5404

* Văn phòng HĐND&UBND:                  
Ông Hoàng Hải Đăng, Chánh văn phòng
ĐT: 38832381 - 0948038638.
 
Ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chánh văn phòng
ĐT: 38832541 - 01689925978
 
Ông Nguyễn Xuân Đà - Phó Chánh văn phòng
ĐT: 38838885 - 0902494586
 
Ông Phạm Văn Đức - Phó Chánh văn phòng
ĐT: 38832221 - 0983323813
 
Bộ phận Văn thư: Ông Nguyễn Văn Chiển
Fax: 38.832627
 
Phòng Tiếp dân: 38.836272