VĂN BẢN KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết HĐND Huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 10/05/2022 | 07:47 AM  | View count: 140
Nghị quyết Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp đột xuất)  HĐND Huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026   Nghị quyết 01/NQ-HĐND: Nghị quyết về việc điều chỉnh kế...

HĐND Huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ năm (kỳ họp đột xuất)

Ngày đăng 21/04/2022 | 09:04 AM  | View count: 852
  HĐND Huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ năm (kỳ họp đột xuất) để bàn, cho ý kiến và thông qua một số nội dung theo...

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh