Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2907/QĐ-UBND QĐ 2907/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Hà Nội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 22/05/2017 NGUYỄN DOÃN TOẢN
2728/QĐ-UBND QĐ 2728/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội 11/05/2017 CHỦ TỊCH
2511/QĐ-UBND QĐ 2511/QĐ-UBND ngày 3/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội 03/05/2017
96/KH-UBND Kế hoạch 96/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND Thành phố về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 28/04/2017 LÊ HỒNG SƠN
2475/QĐ-HĐ GDQP-AN Quyết định 2475/QĐ-HĐ GDQP-AN ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội. 28/04/2017 LÊ HỒNG SƠN