VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đoàn giám sát của HĐND Huyện giám sát kết quả phát triển KTXH – ANQP 6 tháng đầu năm tại xã Dục Tú
11/06/2019 | 11:00

Sáng 11/6, đoàn giám sát của HĐND huyện Đông Anh do đồng chí Lê Văn Oanh, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND Huyện làm trưởng đoàn và các thành viên đã đến giám sát tình hình phát triển KTXH – ANQP 6 tháng đầu năm 2019.

    Đoàn Giám sát của HĐND Hhuyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của xã Dục Tú trong 6 tháng đầu năm nay. Giá trị các ngành kinh tế ước đạt 145 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 4 triệu đồng/người/tháng. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện; công tác giáo dục, ý tế đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo và giữ vững. Bên cạnh đó, Đoàn Giám sát cũng đề nghị xã làm rõ  thêm vấn đề : thu, chi ngân sách; tiến độ thực hiện các đề án Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, và các tiêu chí đã đạt được trong 18 tiêu chí thành Phường; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp, mới đạt 20%; đặc biệt là vấn đề xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đối với 16 hộ dân còn tồn đọng từ năm 2014 đến nay giải quyết ra sao vv...

     Đặc biệt, Đoàn giám sát đề nghị xã Dục Tú xây dựng kế hoạch, phương án xử lý đối với 2 cơ sở sản xuất Chung Nghĩa và Tân An ở thôn Lý Nhân gây ô nhiễm môi trường đã được báo chí nêu trong thời gian sớm nhất.

Trọng Công

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh