VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Đông Anh bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020
30/11/2020 | 09:09

Sáng 30/11, BTC Huyện ủy, Hội LHPN Huyện phối hợp với Trung tâm BDCT Huyện tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020.

 

     Trong thời gian học tập 3 ngày, từ ngày 30/11 – 2/12/2020, 143 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ 22 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn Huyện và Hội LHPN Huyện được học tập 5 chuyên đề bao gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH; Những nội dung cơ bản về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

 

     Lớp bồi dưỡng đã giúp cho các học viên nắm được những vấn đề lý luận chính trị cơ bản về đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó ra sức rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Dương Đông - Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh