VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đông Anh công khai số điện thoại Sở Chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid - 19 của Huyện và địa chỉ hòm thư tiếp nhận thông tin về công tác PCD
31/07/2021 | 17:00

Ngày 30/7/2021, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid - 19 huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 3785/TB-SCH về việc công khai số điện thoại Sở Chỉ huy công tác PCD Covid - 19 Huyện và địa chỉ hòm thư tiếp nhận thông tin về công tác PCD

Chi tiết nội dung Thông báo số 3785/TB-SCH của Sở Chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid - 19 huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 3785/TB-SCH

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh