VĂN HÓA - XÃ HỘI

Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội
07/10/2021 | 17:32

 Ngày 04/8/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3801/QĐ-UBND công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội  thuộc lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

 

Chi tiết Quyết định kèm theo

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh