Văn bản dự thảo, xin ý kiến

Thông báo mời Tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 21/09/2020 | 15:50 PM  | View count: 77
Ngày 21/9/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh đã có Thông báo số 260/TB-QLDA về việc mời Tổ chức đấu giá ...

UBND huyện Đông Anh thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển công chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/09/2020 | 09:10 AM  | View count: 123
Thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển của Sở Nội vụ được cụ thể tại văn bản sau: Thông báo số 2663/TB-SNV ngày 17/9/2020

HĐND Huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường – kỳ họp thứ 17

Ngày đăng 22/09/2020 | 12:05 PM  | View count: 434
Sáng 22/9, HĐND Huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường – kỳ họp thứ 17 nhằm kiện toàn các chức danh HĐND, UBND Huyện và quyết định một số nhiệm vụ theo thẩm quyền...

Đông Anh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệm vụ công tác Hội Nông dân năm 2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 09:29 AM  | View count: 162
Sáng 22/9, Hội Nông dân huyện phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệm vụ công tác Hội Nông dân năm 2020 cho 403 cán bộ Hội Nông dân Huyện, Chủ tịch hội...

Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện chương trình cho vay mua, thuê Nhà ở xã hội

Ngày đăng 16/09/2020 | 12:01 PM  | View count: 167
Ngày 27/7/2016, Ngân hàng chính sách xã hội ban hành văn bản số 2526/NHCS-TDSV về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

Đông Anh triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 30/01/2020 | 11:29 AM  | View count: 5
Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông đồng bộ, thống nhất, ngày 06/01/2020, UBND huyện Đông Anh ban...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Vị thế mới, mở tương lai mới: “Nhân lên sự đồng thuận”

Ngày đăng 22/09/2020 | 11:08 AM  | View count: 4
Ngay sau Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy đã ban hành và tích cực triển khai Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Một trong...

TTDHDBHN10.jpg

Ngày đăng  | View count: 2

Dấu ấn đổi mới phương thức lãnh đạo

Ngày đăng 21/09/2020 | 10:51 AM  | View count: 3
Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã để lại dấu ấn đậm nét về đổi mới phương thức lãnh đạo, đem lại hiệu quả thiết thực, kể...

Thành phố Hà Nội - Khai thác tiềm lực để phát triển bền vững trong điều kiện mới

Ngày đăng 19/09/2020 | 10:12 AM  | View count: 6
Hà Nội - Thủ đô của cả nước, trong quá trình phát triển luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Ngày 6-1-2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW, về phương...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Vị thế mới, mở tương lai mới

Ngày đăng 18/09/2020 | 09:38 AM  | View count: 5
Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới. Nhìn lại 5 năm qua, kết quả...

TTDHDBHN9.jpg

Ngày đăng  | View count: 1

TTDHDBHN1.jpg

Ngày đăng  | View count: 2

HTGD3.jpg

Ngày đăng  | View count: 2

TPTM.jpg

Ngày đăng  | View count: 2

HTGD2.jpg

Ngày đăng  | View count: 1

HTGD1.jpg

Ngày đăng  | View count: 2

HTCD.jpg

Ngày đăng  | View count: 2