BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ban Kinh tế - Xã Hội
Ngày đăng 19/10/2021 | 14:55  | View count: 1331

 

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội: Trần Thu Hằng

Ngày sinh:

04/6/1982

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ:

Huyện ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện Đông Anh khóa XX

Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội: Nguyễn Khắc Nhận

Ngày sinh:

26/02/1974

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Trình độ học vấn:

Cử nhân Tài chính - Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ:

Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện Đông Anh khóa XX

Ủy viên ban Kinh tế - Xã hội: Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày sinh:

05/10/1989

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội

Trình độ học vấn:

Kỹ sư Môi trường

Nghề nghiệp, chức vụ:

Phó Bí thư Huyện Đoàn Đông Anh

Ủy viên ban Kinh tế - Xã hội: Phan Văn Hiến

Ngày sinh:

02/9/1958

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Nghi Hòa, Cửa Lò, Nghệ An

Trình độ học vấn:

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ:

Giám đốc Cty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương

Ủy viên ban Kinh tế - Xã hội: Nguyễn Thị Lương

Ngày sinh:

20/6/1974

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Cổ Loa,  Đông Anh, Hà Nội

Trình độ học vấn:

Cử nhân Kế toán, Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ:

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Loa

Ủy viên ban Kinh tế - Xã hội: Phùng Văn Nghĩa

Ngày sinh:

07/11/1971

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Võng La, Đông Anh, Hà Nội

Trình độ học vấn:

Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ:

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Võng La

Ủy viên ban Kinh tế - Xã hội: Đặng Minh Thắng

Ngày sinh:

01/11/1976

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội

Trình độ học vấn:

Thạc sỹ quản lý; Cử nhân Lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ:

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Anh

 

 

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh