BAN PHÁP CHẾ

Ban Pháp chế
Ngày đăng 19/10/2021 | 10:54  | View count: 2152

 

Trưởng ban Pháp chế: Nguyễn Văn Hoàng

Ngày sinh:

25/9/1978

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An

Trình độ học vấn:

Cử nhân Pháp luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ:

Trưởng ban Pháp chế - HĐND huyện Đông Anh khóa XX

Phó trưởng ban Pháp chế: Nguyễn Thị Nhàn

Ngày sinh:

07/10/1979

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương

Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ:

Phó Trưởng ban Pháp chế - HĐND huyện Đông Anh khóa XX

Ủy viên ban Pháp chế: Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày sinh:

01/01/1983

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

Trình độ học vấn:

Cử nhân Sư phạm mầm non

Nghề nghiệp, chức vụ:

Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lâm

Ủy viên ban Pháp chế: Nguyễn Văn Hoa

Ngày sinh:

26/01/1970

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Đông Hội,  Đông Anh, Hà Nội

Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Quản lý, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ:

Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động Huyện

Ủy viên ban Pháp chế: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Ngày sinh:

13/01/1985

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên

Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Quản lý, Cử nhân Sư phạm âm nhạc

Nghề nghiệp, chức vụ:

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Huyện

Ủy viên ban Pháp chế: Lại Đức Mạnh

Ngày sinh:

09/3/1977

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Trình độ học vấn:

Chính ủy Trung, Sư đoàn; Cử nhân Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ:

Phó Bí thư Đảng ủy, Trung tá, Chính trị viên BCH Quân sự Huyện

Ủy viên ban Pháp chế: Tô Văn Ngọc

Ngày sinh:

28/8/1985

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội

Trình độ học vấn:

Cử nhân Luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ:

Chủ tịch UB MTTQ VN xã Xuân Nộn

 

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh