DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các kế hoạch của UBND huyện Đông Anh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Ngày đăng 02/02/2021 | 02:11 PM
- Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Đông Anh - Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục...

Thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND Thành phố

Ngày đăng 31/12/2020 | 04:44 PM
UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo thực hiện Quyết định số  5039/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND Thành phố tại các văn bản số: 3361/UBND-VP ...

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh Lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 20/06/2020 | 05:16 PM
Ngày 15 tháng 6 năm 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh Lao...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp Huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 20/06/2020 | 05:13 PM
Ngày 29 tháng 4 năm 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1771/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục...

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 20/06/2020 | 05:09 PM
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua...

Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp Huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/06/2020 | 04:51 PM
Ngày 11/5/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành...

Công bố danh mục TTHC lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp Huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/06/2020 | 04:39 PM
Ngày 03/4/2020, UBND thành phố Hà Nội Công bố danh mục TTHC lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ...

Công bố danh mục TTHC, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, UBND cấp Huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/06/2020 | 04:26 PM
Ngày 03/4/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục TTHC, thủ tục hành chính bị bãi...

Công bố danh mục TTHC các lĩnh vực Hoạt động xây dưng; kinh doanh bất động sản; nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngày đăng 20/06/2020 | 04:19 PM
Ngày 16/3/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) các lĩnh vực: Hoạt...

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 20/06/2020 | 03:51 PM
Ngày 20/01/2020, UBND thành phố Hà nooiju ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông...

Công bố danh mục TTHC lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày đăng 20/06/2020 | 03:41 PM
Ngày 09/01/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 116/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay...

Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính Hà Nội

Ngày đăng 20/06/2020 | 03:33 PM
Ngày 10/6/2020 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2389/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước ...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất điểm X1 thôn Hội Phụ, xã Đông Hội; điểm X21 thôn Thiết Bình, xã Vân Hà

Ngày đăng 21/11/2019 | 09:14 AM
UBND huyện Đông Anh tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Hội và xã Vân Hà:   Đấu...

UBND thành phố Hà Nội công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 02/10/2019 | 09:18 AM
Ngày 29/8/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4658/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp...

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/08/2019 | 02:32 PM
Ngày 19/8/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4393 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội , UBND xã trên địa...

Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/08/2019 | 04:47 PM
Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4041 về ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/...

Thành phố Hà Nội công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND huyện trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 15/08/2019 | 04:34 PM
Ngày 08/8/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4226/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND huyện...

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh