THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Văn bản chỉ đạo điều hành của Huyện về phòng chống dịch do virus Corona gây ra (dịch Covid-19)
31/01/2020 | 14:33  | View count: 9443

 

1.  Công văn số 1204-CV/HU ngày 31/01/2020 của Huyện uỷ Đông Anh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Đông Anh

2. Thông báo số 24/TB-UBND ngày 31/1/2020 kết luận của tập thể Lãnh đạo UBND Huyện tại hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra

3. Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 24/01/2020 về việc đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện Đông anh.

4. Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 01/02/2020   về tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn Huyện.

5. Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn Huyện

6. Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về việc  thành lập 03 tổ công tác của UBND Huyện do 03 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện làm Tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn Huyện

7. Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc cung ứng thuốc, vật tư y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh phục vụ công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập.

8. Công văn số 154/UBND-YT ngày 22/01/2020 về tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov)

9. Công văn số 157/UBND-YT ngày 31/01/2020 về đảm bảo thuốc, vật tư cung ứng và phối hộp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

10. Công văn số 158/UBND-VHTT ngày 31/01/2020 về tạm ngừng các hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Đông Anh

11. Thông báo số 25/TB-UBND ngày 03/02/2020 thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới gây ra (họp ngày 03/02/2020) 

12. Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/02/2020 về tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện Đông Anh.

13. Công văn số 168/UBND-YT ngày 04/02/2020 về việc tiếp tục chủ động triển khai 1 số giải pháp để phòng, chống dịch do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

14. Công văn số 169/UBND-VHTT ngày 04/02/2020 về việc tạm ngừng các hoạt động tiếp khách tham quan tại các di tích lịch sử văn hóa và lễ hội trên địa bàn huyện Đông Anh.

15. Bài tuyên truyền về dịch do chủng mới của virus Corona gây ra (dịch Covid-19)

16. Công văn số 177/UBND-YT ngày 05/02/2020 về mua hàng hóa và vật tư tiêu hoa phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov

17. Công văn số 178/UBND-YT ngày 05/02/2020 về thực hiện cách ly bắt buộc trong công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona.

18.  Công văn số 209/UBND-YT ngày 07/02/2020   về phối hợp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona.

19Công văn số 210/UBND-QLĐT ngày 07/02/2020 về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm giảm nguy cơ lay lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện.

20. Công văn số 211/UBND-YT ngày 08/02/2020   về  tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV).

21. Công văn số 213/UBND-TP ngày 10/02/2020   về tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn

22. Công văn số 216/UBND-NV ngày 10/02/2020 về  phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vi rút Corona (2019 - ncov).

23. Thông báo số 28/TB-UBND ngày 06/2/2020 thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn Huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 05/02/2020.

24. Công văn số 1803/UBND-YT ngày 31/7/2020 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19

25. Công văn số 1810/BCĐ-YT ngày 02/8/2020 về việc thực hiện thông báo khẩn số 21 của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19

26. Công văn số 1829/UBND-VHTT ngày 04/8/2020 về việc tạm ngừng các hoạt động thuộc lĩnh vực VHTT nhằm tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh