THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

HĐND Huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ năm (kỳ họp đột xuất)

21/04/2022 | 09:04 AM  | View count: 1076
  HĐND Huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ năm (kỳ họp đột xuất) để bàn, cho ý kiến và thông qua một số nội dung theo...

Chỉ thị về việc tập trung trong chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Huyện

16/03/2022 | 09:30 AM  | View count: 573
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/2/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp...

Thông báo công khai thông tin và phân công nhiệm vụ

02/11/2021 | 08:12 AM  | View count: 1690
Ngày 22/10/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành thông báo công khai thông tin và phân công nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận...

Đông Anh tổ chức cuộc thi "Thơ - Câu đối Tết" mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022

06/10/2021 | 09:22 PM  | View count: 1442
Ngày 01/10/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 323/KH-UBND về tổ chức cuộc thi "Thơ - Câu đối Tết" mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội

01/10/2021 | 03:28 PM  | View count: 792
Ngày 30/7/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UB về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

20/09/2021 | 11:57 PM  | View count: 2165
Ngày 20/9/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Cụ...

Đông Anh đăng công báo các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn Huyện

07/09/2021 | 08:32 AM  | View count: 1405
Ngày 06/9/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành văn bản số 2801/UBND-VP về việc đăng công báo các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn

Huyện Đông Anh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19

05/09/2021 | 10:12 PM  | View count: 2496
Ngày 04/9/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn Huyện.

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 04/9/2021 của UBND Huyện Đông Anh

05/09/2021 | 09:56 PM  | View count: 1067
Về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện

Nghị quyết số 150-NQ/HU ngày 04/9/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy

05/09/2021 | 09:50 PM  | View count: 872
Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện, thực hiện nghiêm Chỉ thị 06-CT/TU, Thông báo Kết luận số 480-TB/Tu...

Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đông Anh

31/08/2021 | 03:08 PM  | View count: 1678
  UBND huyện Đông Anh thông báo lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đông Anh   Chi tiết xem tại...

Kết luận số 04 của Ban thường vụ Huyện ủy Đông Anh

30/08/2021 | 11:47 AM  | View count: 1816
Ngày 29/8/2021, Huyện ủy Đông Anh ban hành Kết luận số 04-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ Huyện đến các xã - thị trấn kiểm điểm, đánh giá nhằm phát huy ưu...

UBND huyện Đông Anh hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông báo số 3885/TB-UBND,3887/TB-UBND ngày 09/8/2021của UBND Huyện

12/08/2021 | 06:40 PM  | View count: 1978
  UBND huyện Đông Anh hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông báo số 3885/TB-UBND , 3887/TB-UBND ngày 09/8/2021 của UBND Huyện   chi...

Sở chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19

31/07/2021 | 03:53 PM  | View count: 1212
UBND huyện Đông Anh thông báo số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử của Sở chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 như sau: (chi tiết)  

UBND huyện Đông Anh thông báo về việc tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân

28/07/2021 | 04:26 PM  | View count: 1731
                                           ...

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh