Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo cắt giảm thời gian thực hiện TTHC trên địa bàn huyện Đông Anh
17/10/2019 | 17:02  | View count: 62

Ngày 04/10/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2878/TB-UBND về việc cắt giảm thời gian thực hiện TTHC trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung Thông báo số 2878 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 2878/TB-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh