THI ĐUA KHEN THƯỞNG

UBND huyên Đông Anh ban hành Kế hoạch phát động thi đua chào mừng 145 năm ngày thành lập huyện Đông Anh và 60 năm huyện Đông Anh trở thành một Huyện của Thủ đô Hà Nội

Ngày đăng 19/02/2021 | 04:11 PM  | View count: 147
Chi tiết nội dung Kế hoạch được cụ thể dưới đây: - Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 19/2/2021

Ban tổ chức cuộc thi viết ban hành Kế hoạch cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước huyện Đông Anh năm 2021

Ngày đăng 02/11/2020 | 03:36 PM  | View count: 385
Kế hoạch cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng, điển hình...

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh