HUYỆN ỦY

Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXIX

Ngày đăng 14/10/2020 | 02:25 PM
Stt Họ và tên Chức vụ hiện nay 1 Lê Trung Kiên Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND...

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh khóa XXVIII

Ngày đăng 22/06/2017 | 02:46 PM
T T Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 1 NGUYỄN VĂN QUANG ...

Cơ cấu, tổ chức bộ máy Huyện uỷ

Ngày đăng 22/06/2017 | 02:43 PM
Huyện ủy Đông Anh   Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.   Điện thoại: (024)38832211   Fax:...

BCH Đảng bộ huyện Đông Anh khóa XXVII

Ngày đăng 19/11/2013 | 10:12 AM
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh khoá XXVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 -------------------   Đồng chí...

BCH Đảng bộ huyện Đông Anh khoá XXVI

Ngày đăng 19/11/2013 | 10:11 AM
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh khoá XXVI, nhiệm kỳ 2005 - 2010 -------------------   Đồng chí...

Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

Ngày đăng 19/11/2013 | 10:08 AM
Danh sách các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.         Đảng bộ xã Nam Hồng     Đảng bộ xã Kim Chung ...

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh