THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kết luận số 04 của Ban thường vụ Huyện ủy Đông Anh
30/08/2021 | 11:47  | View count: 1816

Ngày 29/8/2021, Huyện ủy Đông Anh ban hành Kết luận số 04-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ Huyện đến các xã - thị trấn kiểm điểm, đánh giá nhằm phát huy ưu điểm, nghiêm túc khắc phục ngay tồn tại, yếu kém, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng chống dịch Covid -19

Chi tiết nội dung Kết luận số 04-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đính kèm bên dưới:

Kết luận số 04-KL/HU

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh