Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh lập bộ thuế và miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 107/2020/QH14 của Quốc hội

14/04/2021 | 09:57 PM  | View count: 559
Ngày 12/4/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 960/UBND-CCT về việc lập bộ thuế và miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 107/2020/QH14 của Quốc hội

Tài liệu hỏi - đáp về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

13/04/2021 | 03:04 PM  | View count: 1780
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn...

Báo cáo tình hình nợ BHXH tháng 3 năm 2021

08/04/2021 | 09:35 AM  | View count: 433
         Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm...

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 thành phố Hà Nội tại phiên họp số 98

16/03/2021 | 03:59 PM  | View count: 749
Ngày 16/3/2021, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 132/TB-VP về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng,...

Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, thành phố Hà Nội thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, thành phố Hà Nội

05/03/2021 | 05:10 PM  | View count: 1342
Ngày 04/3/2021, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 15 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng,...

UBND Huyện Đông Anh ban hành Hướng dẫn số 1/HD -UBND ngày 01/2/2021 về việc hướng dẫn tạm thời một số nội dung về khai thái sử dụng hệ thống HTKT trên địa bàn huyện Đông Anh

23/02/2021 | 08:17 AM  | View count: 1207
UBND Huyện Đông Anh ban hành Hướng dẫn số 1/HD -UBND ngày 01/2/2021 về việc hướng dẫn tạm thời một số nội dung về khai thái sử dụng hệ thống HTKT trên địa...

Kế hoạch tổ chức trang trí, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Đông Anh

22/02/2021 | 03:37 PM  | View count: 1359
Ngày 19/02/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc tổ chức trang trí, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND...

Kết luận của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố

20/02/2021 | 06:38 PM  | View count: 1235
Ngày 20/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 11/TB-BCĐ về Kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố - Chử Xuân Dũng - Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa...

UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

17/02/2021 | 04:35 PM  | View count: 1176
Ngày 09/02/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ...

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đông Anh - Trưởng ban phòng chống dịch quán triệt, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19

16/02/2021 | 08:05 AM  | View count: 1409
Ngày 15/2/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 52/TB-UBND về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Huyện - Trưởng ban phòng chống dịch tại hội nghị trực tuyến quán triệt, chỉ đạo một số...

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 huyện Đông Anh yêu cầu thực hiện tờ khai y tế đối với hành khách các hãng xe taxi, lữ hành

16/02/2021 | 04:49 AM  | View count: 1171
Ngày 16/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 huyện Đông Anh đã ban hành văn bản số 360/BCĐ-YT về việc yêu cầu thực hiện tờ khai y tế đối với hành khách các hãng xe taxi, lữ hành

Thông báo dừng tổ chức lễ hội Cổ Loa, Đền Sái huyện Đông Anh năm 2021

09/02/2021 | 09:47 AM  | View count: 2948
Ngày 08/02/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 48/TB-UBND về việc dừng tổ chức lễ hội Cổ Loa, Đền Sái huyện Đông Anh năm 2021

Các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn huyện Đông Anh

27/01/2021 | 11:00 AM  | View count: 2428
Các văn bản chỉ đạo bầu cử tại huyện Đông Anh:   * Văn bản của Huyện ủy - Chỉ thị bầu cử - Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử ...

Huyện Đông Anh kiểm tra công tác tuyên truyền chào năm mới Tân Sửu - 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

29/12/2020 | 04:28 PM  | View count: 1075
Ngày 28/12, Huyện ủy Đông Anh ban hành công văn số 180-CV/HU về việc kiểm tra công tác tuyên truyền chào năm mới Tân Sửu - 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

UBND Huyện chỉ đạo thực hiện Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội

28/10/2020 | 10:09 AM  | View count: 1918
UBND Huyện chỉ đạo thực hiện Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi,...

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh