Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

20/09/2021 | 11:57 PM  | View count: 354
Ngày 20/9/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Cụ...

Huyện Đông Anh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19

05/09/2021 | 10:12 PM  | View count: 862
Ngày 04/9/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn Huyện.

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 04/9/2021 của UBND Huyện Đông Anh

05/09/2021 | 09:56 PM  | View count: 263
Về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện

Nghị quyết số 150-NQ/HU ngày 04/9/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy

05/09/2021 | 09:50 PM  | View count: 110
Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện, thực hiện nghiêm Chỉ thị 06-CT/TU, Thông báo Kết luận số 480-TB/Tu...

Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đông Anh

31/08/2021 | 03:08 PM  | View count: 538
  UBND huyện Đông Anh thông báo lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đông Anh   Chi tiết xem tại...

Kết luận số 04 của Ban thường vụ Huyện ủy Đông Anh

30/08/2021 | 11:47 AM  | View count: 499
Ngày 29/8/2021, Huyện ủy Đông Anh ban hành Kết luận số 04-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ Huyện đến các xã - thị trấn kiểm điểm, đánh giá nhằm phát huy ưu...

UBND huyện Đông Anh hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông báo số 3885/TB-UBND,3887/TB-UBND ngày 09/8/2021của UBND Huyện

12/08/2021 | 06:40 PM  | View count: 999
  UBND huyện Đông Anh hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông báo số 3885/TB-UBND , 3887/TB-UBND ngày 09/8/2021 của UBND Huyện   chi...

Sở chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19

31/07/2021 | 03:53 PM  | View count: 393
UBND huyện Đông Anh thông báo số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử của Sở chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 như sau: (chi tiết)  

UBND huyện Đông Anh thông báo về việc tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân

28/07/2021 | 04:26 PM  | View count: 540
                                           ...

Huyện Đông Anh thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Huyện

28/07/2021 | 11:06 AM  | View count: 680
Ngày 24/7/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 3747/TB-UBND về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Huyện

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2021 – NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý

06/07/2021 | 12:16 PM  | View count: 786
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7 trên cả nước với hơn 1 triệu thí sinh; Thành phố Hà Nội có hơn 101.000 thí sinh đăng ký dự thi.

CÔNG VĂN HOẢ TỐC SỐ 1661/ STTTT - BCXBTT VỀ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

06/07/2021 | 12:10 PM  | View count: 640
Ngày 5/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có Công văn hoả tốc số 1661/ STTTT - BCXBTT về việc tưng cường tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2021

Đông Anh lập bộ thuế và miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 107/2020/QH14 của Quốc hội

14/04/2021 | 09:57 PM  | View count: 859
Ngày 12/4/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 960/UBND-CCT về việc lập bộ thuế và miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 107/2020/QH14 của Quốc hội

Tài liệu hỏi - đáp về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

13/04/2021 | 03:04 PM  | View count: 2515
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn...

Báo cáo tình hình nợ BHXH tháng 3 năm 2021

08/04/2021 | 09:35 AM  | View count: 719
         Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm...

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh