Truy cập nội dung luôn
CƠ CẤU TỔ CHỨC
TIN TỨC, SỰ KIỆN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

0243. 883 7692

Giải quyết TTHC

0243. 883 9336

Thông báo Thông báo

Mời tham gia đấu giá QSD đất đối với 18 thửa đất trong ô đẩt LK2, LK3, LK4 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất A5, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

Ngày đăng 02/10/2023 | 15:42  | Lượt xem: 22
/documents/6805525/0/H%E1%BB%93+s%C6%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+A5+Uy+N%E1%BB%97%2C+%C4%90%C3%B4ng+Anh+%28%C4%90%E1%BB%A3t+1%29+-+n%C3%A9n.pdf/f640e615-aac1-4764-8a87-f357d26bd8d7

QĐ: thu hồi 6.852,7m2 đất kênh mương thủy lợi, trạm bơm Ụ Pháo, đường bê tông do UBND xã Hải bối (khong thuộc quỹ đất công ích 5%) để thực hiện DA thành phố thông minh tại huyện

Ngày đăng 02/10/2023 | 10:35  | Lượt xem: 17
QĐ: thu hồi 6.852,7m2 đất kênh mương thủy lợi, trạm bơm Ụ Pháo, đường bê tông do UBND xã Hải bối (khong thuộc quỹ đất công ích 5%) để thực hiện DA thành phố thông minh tại huyện

QĐ hu hồi đất do UBND xã hải bối quản lý 2 hộ gia đình cá nhân đang SD thực hiện dự án TP thông minh.

Ngày đăng 02/10/2023 | 10:34  | Lượt xem: 9
QĐ hu hồi đất do UBND xã hải bối quản lý 2 hộ gia đình cá nhân đang SD thực hiện dự án TP thông minh.

QĐ Thu hồi 150,8 m2 đất NN do UBND xã Tiên dương quản lý 2 hộ gia đình cá nhân đang SD thôn Trung oai xã Tiên dương thực hiện dự án đầu tư XD tuyến đường nối trục QL 3 ( cũ) đến tuyến đường Võ nguyên giáp.

Ngày đăng 02/10/2023 | 10:31  | Lượt xem: 25
QĐ Thu hồi 150,8 m2 đất NN do UBND xã Tiên dương quản lý 2 hộ gia đình cá nhân đang SD thôn Trung oai xã Tiên dương thực hiện dự án đầu tư XD tuyến đường nối trục QL 3 ( cũ) đến tuyến đường Võ...

QĐ Thu hồi 28.113,1 m2 đất NN do UBND xã Vĩnh ngọc quản lý không thuộc quỹ đất công 5 % 2 hộ gia đình thôn thôn Ngọc giang xã Vĩnh ngọc thực hiện dự án TP thông minh.

Ngày đăng 02/10/2023 | 10:29  | Lượt xem: 20
QĐ Thu hồi 28.113,1 m2 đất NN do UBND xã Vĩnh ngọc quản lý không thuộc quỹ đất công 5 % 2 hộ gia đình thôn thôn Ngọc giang xã Vĩnh ngọc thực hiện dự án TP thông minh.

QĐ Thu hồi đất NN theo NĐ 64/CP đối với 3 hộ gia đình cá nhân thôn Ngọc giang xã Vĩnh ngọc thực hiện dự án TP thông minh.

Ngày đăng 02/10/2023 | 10:23  | Lượt xem: 19
QĐ Thu hồi đất NN theo NĐ 64/CP đối với 3 hộ gia đình cá nhân thôn Ngọc giang xã Vĩnh ngọc thực hiện dự án TP thông minh.

QĐ Thu hồi đất NN do UBND xã Vĩnh ngọc quản lý hộ gia đình Ô Lê Anh Tấn thôn Phương trạch xã Vĩnh ngọc thực hiện dự án TP thong minh tại huyện ĐA.

Ngày đăng 02/10/2023 | 10:20  | Lượt xem: 15
QĐ Thu hồi đất NN do UBND xã Vĩnh ngọc quản lý hộ gia đình Ô Lê Anh Tấn thôn Phương trạch xã Vĩnh ngọc thực hiện dự án TP thong minh tại huyện ĐA.

QĐ Thu hồi đất NN được NN giao SD ổn định trước ngày 1/7/2004 đối với 9 hộ gia đình cá nhân thôn hải bối xã Hải bối thực hiện dự án TP thông minh.

Ngày đăng 02/10/2023 | 10:11  | Lượt xem: 14
QĐ Thu hồi đất NN được NN giao SD ổn định trước ngày 1/7/2004 đối với 9 hộ gia đình cá nhân thôn hải bối xã Hải bối thực hiện dự án TP thông minh.

QĐ Thu hồi đất NN ổn định trước ngày 1/7/2004 nằm trong phương án tổng thể giao theo NĐ 64/CP được phê duyệt) đối với 11 hộ gia đình cá nhân thôn Hải bối xã Hải bối thực hiện dự án TP thông minh .

Ngày đăng 02/10/2023 | 10:03  | Lượt xem: 17
QĐ Thu hồi đất NN ổn định trước ngày 1/7/2004 nằm trong phương án tổng thể giao theo NĐ 64/CP được phê duyệt) đối với 11 hộ gia đình cá nhân thôn Hải bối xã Hải bối thực hiện dự án TP thông minh .

QĐ Thu hồi đất NN công do UBND xã Hải bối quản lý không thuộc đất 5 % công ích bà nguyễn Thị Chồi thôn Hải bối xã Hải bối thực hiện dự án TP thông minh .

Ngày đăng 02/10/2023 | 09:55  | Lượt xem: 6
QĐ Thu hồi đất NN công do UBND xã Hải bối quản lý không thuộc đất 5 % công ích bà nguyễn Thị Chồi thôn Hải bối xã Hải bối thực hiện dự án TP thông minh .

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHNT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH

Ngày đăng 29/09/2023 | 05:31  | Lượt xem: 58
Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh đã công bố danh sách các đơn vị nợ động BHXH, BHYT, BHNT trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2023.

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP của10 hộ gia đình cá nhân thôn Trung oai xã Tiên dương thực hiện dự án đầu tư XD tuyến đường nối trục QL 3 ( cũ) đến tuyến đường Võ nguyên giáp.

Ngày đăng 27/09/2023 | 04:27  | Lượt xem: 67
QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP của10 hộ gia đình cá nhân thôn Trung oai xã Tiên dương thực hiện dự án đầu tư XD tuyến đường nối trục QL 3 ( cũ) đến tuyến đường Võ nguyên giáp.

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP của 11 hộ gia đình cá nhân thôn Nhuế xã Kim chung thực hiện dự án XD khu đấu giá QSD đất Đông thôn Nhuế xã Kim chung.

Ngày đăng 27/09/2023 | 03:43  | Lượt xem: 39
QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP của 11 hộ gia đình cá nhân thôn Nhuế xã Kim chung thực hiện dự án XD khu đấu giá QSD đất Đông thôn Nhuế xã Kim chung.

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP 3 hộ gia đình cá nhân xóm ngoài xã Uy nỗ thực hiện dự án XD trường THPT Uy nỗ.

Ngày đăng 27/09/2023 | 03:35  | Lượt xem: 31
QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP 3 hộ gia đình cá nhân xóm ngoài xã Uy nỗ thực hiện dự án XD trường THPT Uy nỗ.

Ngày 18/9/2023, UBND huyện Đông Anh cấp phép môi trường số 08/GPMT-UBND cho Công ty TNHH TM và SX VNF địa chỉ lại Lô CN05, Cụm công nghiệp Đông Anh thực hiện các hoạt động BVMT của cơ sở "Xưởng sản xuất giấy chống thấm"

Ngày đăng 27/09/2023 | 02:51  | Lượt xem: 60
Ngày 18/9/2023, UBND huyện Đông Anh cấp phép môi trường số 08/GPMT-UBND cho Công ty TNHH TM và SX VNF địa chỉ lại Lô CN05, Cụm công nghiệp Đông Anh thực hiện các hoạt động BVMT của cơ sở "Xưởng sản...

QĐ Thu hồi đất NN của 15 hộ gia đình cá nhân thôn Cán khê xã nguyên khê thực hiện dự án XD trường THCS Nguyên khê.

Ngày đăng 27/09/2023 | 10:55  | Lượt xem: 48
QĐ Thu hồi đất NN của 15 hộ gia đình cá nhân thôn Cán khê xã nguyên khê thực hiện dự án XD trường THCS Nguyên khê.

QĐ Thu hồi đất NN được giao SD ổn định trước ngày 1/7/2004 đối với 8 hộ gia đình thôn Yên hà xã Hải bối thực hiện dự án XD trường tiểu học Hải bối 2.

Ngày đăng 27/09/2023 | 10:32  | Lượt xem: 41
QĐ Thu hồi đất NN được giao SD ổn định trước ngày 1/7/2004 đối với 8 hộ gia đình thôn Yên hà xã Hải bối thực hiện dự án XD trường tiểu học Hải bối 2.

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP của 7 hộ gia đình cá nhân thôn Đồng Nhân xã Hải bối thực hiện dự án XD trưởng tiểu học Hải bối 2.

Ngày đăng 27/09/2023 | 10:11  | Lượt xem: 33
QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP của 7 hộ gia đình cá nhân thôn Đồng Nhân xã Hải bối thực hiện dự án XD trưởng tiểu học Hải bối 2.

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP của 17 hộ gia đình cá nhân tại xóm Ngoài xã Uy nỗ thực hiện dự án XD trường THPT Uy nỗ.

Ngày đăng 27/09/2023 | 09:56  | Lượt xem: 29
QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP của 17 hộ gia đình cá nhân tại xóm Ngoài xã Uy nỗ thực hiện dự án XD trường THPT Uy nỗ.

QĐ Thu hồi 19,799,1 m2 đất nghĩa trang do UBND xã Đông hội quản lý( không thuộc đất 5 %) thực hiện dự án đầu tư XD khu đô thị mới các xã Xuân canh, Đông hội, Mai lâm.

Ngày đăng 27/09/2023 | 09:32  | Lượt xem: 33
QĐ Thu hồi 19,799,1 m2 đất nghĩa trang do UBND xã Đông hội quản lý( không thuộc đất 5 %) thực hiện dự án đầu tư XD khu đô thị mới các xã Xuân canh, Đông hội, Mai lâm.

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 296
Lượt truy cập trong tuần: 12843
Lượt truy cập trong tháng: 12843
Lượt truy cập trong năm: 1367850
Tổng số truy cập: 1381937
 
+21
°
C
+23°
+16°
Dong Anh
Wednesday, 21
See 7-Day Forecast