THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển vào viên chức giáo dục làm việc tại các trường TH, THCS trực thuộc UBND huyện Đông Anh năm 2020

Publish date 25/12/2020 | 10:26 AM
Chi tiết văn vản cụ thể dưới đây: - Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 25/12/2020

UBND huyện Đông Anh thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các trường Tiểu học, THCS trực thuộc UBND huyện Đông Anh năm 2020

Publish date 25/12/2020 | 10:15 AM
Thông báo được chi tiết tại văn bản dưới đây: - Thông báo số 3079/TB-UBND ngày 25/12/2020

UBND huyện Đông Anh thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển công chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Publish date 21/09/2020 | 09:10 AM
Thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển của Sở Nội vụ được cụ thể tại văn bản sau: Thông báo số 2663/TB-SNV ngày 17/9/2020

UBND huyện Đông Anh thông báo kết quả tuyển dụng vào viên chức các cơ sở giáo dục huyện Đông Anh năm 2020

Publish date 07/08/2020 | 08:44 AM
Kết quả tuyển dụng vào viên chức các cơ sở giáo dục huyện Đông Anh năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm việc giảng dạy...

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2020 thông báo kết quả thực hành (vòng2) Kỳ xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục huyên Đông Anh

Publish date 29/07/2020 | 11:40 AM
Thông báo được cụ thể tại văn bản dưới đây: - Thông báo Kết quả thực hành (vòng 2).

Đông Anh khai mạc kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020

Publish date 24/07/2020 | 08:10 AM
Sáng 24/7, tại Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục Huyện Đông Anh tổ chức khai mạc kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020. Tới dự có đồng Nguyễn Thị Tám – Uỷ viên...

Thông báo của Hội đồng xét tuyển viên chức Nội quy kỳ xét tuyển viên chức huyện Đông Anh năm 2020

Publish date 22/07/2020 | 05:13 PM
Thông báo của Hội đồng xét tuyển được cụ thể tại Văn bản dưới đây: - Quyết định ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2020 thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự khai mạc và thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức giáo dục

Publish date 20/07/2020 | 03:35 PM
Thông báo triệu tập thí sinh và thực hành kỳ xét tuyển viên chức giáo dục được cụ thể tại văn bản dưới đây: - Thông ...

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2020 thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Publish date 20/07/2020 | 03:29 PM
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn phiếu đăng ký dự tuyển được cụ thể tại Thông báo dưới đây: - Thông báo kết quả kiểm tra phiếu...

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2020 thông báo danh sách tiếp nhận phiếu xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục huyện Đông Anh năm 2020

Publish date 15/07/2020 | 10:33 AM
Thông báo được chi tiết tại văn bản dưới đây: - Thông báo của Hội đồng xét tuyển về danh sách tiếp nhận phiếu xét tuyển

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 2 ngày 14-7-2020

Publish date 14/07/2020 | 05:28 PM
Kết quả tiếp nhận phiếu đổi nguyện vọng lần hai ngày 14/7/2020 được cụ thể tại danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu ngày 14/7/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 2 ngày 13-7-2020

Publish date 13/07/2020 | 05:25 PM
Kết quả tiếp nhận phiếu đổi nguyện vọng lần hai cụ thể tại danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu ngày 13/7/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 2 ngày 09-7-2020

Publish date 09/07/2020 | 05:30 PM
Kết quả tiếp nhận phiếu đổi nguyện vọng lần 2 được cụ thể danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu ngày 09/7/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 2 ngày 08-7-2020

Publish date 08/07/2020 | 05:34 PM
Kết quả tiếp nhận phiếu đổi nguyện vọng lần 2 ngày 08/7/2020 được cụ thể tại danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu đổi nguyện vọng lần 2

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 2 ngày 07-7-2020

Publish date 07/07/2020 | 05:47 PM
Kết quả đổi nguyện vọng lần 2 ngày 07/7/2020 được cụ thể tại danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu đổi nguyện vọng lần 2

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 1 ngày 06/7/2020

Publish date 06/07/2020 | 05:27 PM
Kết quả tiếp nhận phiếu ngày 06/7/2020 chi tiết tại danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu đổi nguyện vòng lần 1 ngày 06/7/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức - Thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 1 ngày 01/7/2020

Publish date 01/07/2020 | 05:20 PM
Kết quả chi tiết được thông báo tại danh sách dưới đây: - Danh sáchtổng hợp kết quả đổi nguyện vọng lần 1 ngày 01/7/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức - Thông báo kết quả nhận phiếu đổi nguyện vọng lần 1 ngày 02/7/2020

Publish date 02/07/2020 | 05:31 PM
Kết quả được cụ thể tại danh sách dưới đây: - Danh sách tổng hợp kết quả ngày 02/7/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 1 ngày 03-7-2020

Publish date 03/07/2020 | 06:06 AM
Kết quả tiếp nhận được cụ thể danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu đổi nguyện vọng lần 1 ngày 03/7/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 1 ngày 30-6-2020

Publish date 30/06/2020 | 05:04 PM
Kết quả đổi nguyện vọng lần 1 được cụ thể tại danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận đổi nguyện vọng lần 1 ngày 30/6/2020

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh