THÔNG BÁO

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Publish date 16/06/2021 | 12:35

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày 16/06/2021, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 486/TB-HĐ ĐG, XĐ&XLTS về việc Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản. 

Chi tiết nội dung Thông báo số 486/TB-HĐ ĐG, XĐ&XLTS được đính kèm bên dưới: 

Thông báo số 486/TB-HĐ ĐG, XĐ&XLTS

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh