THÔNG BÁO

QĐ thu hồi 3.851,4m2 đất NN do UBND xa Đông Hội quản lý (không thuộc quỹ đất công ích 5%) đang được 18 hộ cá nân sử dụng tại thôn Trung Thôn, xã Đông Hội để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm.
Publish date 20/05/2022 | 15:10

- Quyết định số 3791/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh