TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3

Thông báo về việc tiếp tục triển khai 17 Dịch vụ công mức 3 trên địa bàn huyện Đông Anh

Publish date 29/08/2019 | 09:01 AM
Ngày 22/8/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2080 về việc tiếp tục triển khai Dịch vụ công mức 3 trên địa bàn Huyện

Công điện về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai hệ thống một cửa Thành phố 3 cấp đồng bộ toàn thành phố Hà Nội

Publish date 13/11/2018 | 12:37 PM
Ngày 09/11/2018, UBND thành phố Hà Nội có công điện số 07/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai hệ thống một cửa Thành phố 3 cấp đồng bộ toàn thành phố Hà Nội

Huyện Đông Anh triển khai tổ chuyên gia hỗ trợ phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp

Publish date 13/11/2018 | 11:40 AM
Ngày 26 tháng 10 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 1597/UBND-VP về việc triển khai tổ chuyên gia hỗ trợ phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố Hà Nội

Publish date 13/11/2018 | 11:40 AM
1. Video hướng dẫn dành cho cán bộ một cửa:  -  https://www.youtube.com/watch?v=awBUK8zxHHA&t=39s 2. Video hướng dẫn dành cho chuyên viên ...

Huyện Đông Anh triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố Hà Nội

Publish date 13/11/2018 | 11:30 AM
Ngày 25 tháng 10 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 1579/UBND-VP về việc triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố Hà Nội

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh