ỦY BAN NHÂN DÂN

Thanh tra Huyện

Publish date 26/03/2018 | 11:47 AM  | View count: 4687
Thanh tra Huyện Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Đăng Nam Chánh Thanh tra 0984466888 2 Nguyễn Hồng ...

Phòng Y tế

Publish date 26/03/2018 | 11:42 AM  | View count: 2460
Phòng Y tế Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Thành Luân Trưởng phòng 0914383666 2...

Phòng Văn hóa và Thông tin

Publish date 26/03/2018 | 11:37 AM  | View count: 3655
Phòng Văn hóa và Thông tin Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Thế Mạnh Trưởng phòng ...

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Publish date 26/03/2018 | 11:33 AM  | View count: 7959
Phòng Tài nguyên và Môi trường Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Lê Hiến Trưởng...

Phòng Tư pháp

Publish date 26/03/2018 | 11:24 AM  | View count: 3979
Phòng Tư pháp Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Ngô Văn Lệ Trưởng phòng 0912697845 2 ...

Phòng Nội vụ

Publish date 26/03/2018 | 11:14 AM  | View count: 5074
Phòng Nội vụ Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Văn Bằng Phó phòng phụ trách 0916447896 ...

Lãnh đạo UBND Huyện

Publish date 22/06/2017 | 03:53 PM  | View count: 5833
Lãnh đạo UBND Huyện :   Chủ tịch:  Lê Trung Kiên Điện thoại: (024).38832214   Phó chủ tịch: ...

Phòng Lao động thương binh và xã hội

Publish date 02/10/2014 | 03:59 PM  | View count: 3203
Phòng Lao động thương binh và xã hội   STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên lạc ...

Phòng Kinh tế

Publish date 02/10/2014 | 10:33 AM  | View count: 3504
Phòng Kinh tế   STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ 1 Nguyễn Văn Thiềng ...

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Publish date 02/10/2014 | 10:25 AM  | View count: 4654
Phòng Giáo dục và Đào tạo   STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ ...

Phòng Quản lý đô thị

Publish date 26/09/2014 | 03:30 PM  | View count: 4657
* Phòng Quản lý đô thị STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ 01 Nguyễn Quang Đặng ...

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Publish date 19/11/2013 | 10:47 AM  | View count: 3579
Điện thoại:    8.832220 /8.832221                 Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng ...

Văn phòng HĐND&UBND

Publish date 19/11/2013 | 10:46 AM  | View count: 4036
* Văn phòng HĐND&UBND:                    Ông  Hoàng Hải Đăng , Chánh văn phòng ĐT: ...

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh