ỦY BAN NHÂN DÂN

Huyện ủy Đông Anh tổ chức hội nghị tổng kết các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Publish date 30/12/2020 | 11:08 AM  | View count: 549
Sáng 30/12, Huyện ủy Đông Anh tổ chức Hội nghị tổng kết các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thanh tra Huyện

Publish date 26/03/2018 | 11:47 AM  | View count: 6984
Thanh tra Huyện Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Đăng Nam Chánh Thanh tra 0984466888 2 Nguyễn Hồng ...

Phòng Y tế

Publish date 26/03/2018 | 11:42 AM  | View count: 4036
Phòng Y tế Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Thành Luân Trưởng phòng 0914383666 2...

Phòng Văn hóa và Thông tin

Publish date 26/03/2018 | 11:37 AM  | View count: 5374
Phòng Văn hóa và Thông tin Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Thế Mạnh Trưởng phòng ...

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Publish date 26/03/2018 | 11:33 AM  | View count: 12844
Phòng Tài nguyên và Môi trường Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Lê Hiến Trưởng...

Phòng Tư pháp

Publish date 26/03/2018 | 11:24 AM  | View count: 5989
Phòng Tư pháp Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Thị Việt Anh Trưởng phòng 0932368699 2 ...

Phòng Nội vụ

Publish date 26/03/2018 | 11:14 AM  | View count: 7229
Phòng Nội vụ Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Văn Bằng Phó phòng phụ trách 0916447896 ...

Lãnh đạo UBND Huyện

Publish date 22/06/2017 | 03:53 PM  | View count: 9312
Lãnh đạo UBND Huyện :   Chủ tịch:  Nguyễn Xuân Linh Điện thoại: (024).38832214   Phó chủ tịch: ...

Phòng Lao động thương binh và xã hội

Publish date 02/10/2014 | 03:59 PM  | View count: 5133
Phòng Lao động thương binh và xã hội   STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên lạc ...

Phòng Kinh tế

Publish date 02/10/2014 | 10:33 AM  | View count: 5153
Phòng Kinh tế   STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ 1 Nguyễn Văn Thiềng ...

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Publish date 02/10/2014 | 10:25 AM  | View count: 7746
Phòng Giáo dục và Đào tạo   STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ ...

Phòng Quản lý đô thị

Publish date 26/09/2014 | 03:30 PM  | View count: 6776
* Phòng Quản lý đô thị STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ 01 Nguyễn Quang Đặng ...

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Publish date 19/11/2013 | 10:47 AM  | View count: 5373
Điện thoại:    8.832220 /8.832221                 Người liên hệ: Ông Phạm Văn Đức - Trưởng phòng ...

Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Publish date 19/11/2013 | 10:46 AM  | View count: 6044
* Văn phòng HĐND và UBND:                    Ông  Nguyễn Hữu Dũng , Phó Chánh văn...

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh