Công khai ngân sách

Đông Anh công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách Huyện 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 04:45 PM
Ngày 10/7/2020, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 3862/QĐ-UBND về việc công bố công khai tình hình thực hiện Dự toán...

Đông Anh công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Ngày đăng 10/07/2020 | 04:10 PM
Ngày 10/7/2020, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 3861/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm...

Đông Anh công khai Dự toán ngân sách năm 2020

Ngày đăng 09/01/2020 | 11:03 AM
Ngày 31/12/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 11567/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020...

Đông Anh công khai quyết toán ngân sách năm 2018

Ngày đăng 25/07/2019 | 09:44 AM
Ngày 19/7, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 4896/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Huyện

Huyện Đông Anh ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Ngày đăng 26/12/2018 | 10:43 AM
Ngày 25 tháng 12 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 7438/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách của Huyện trong năm 2019

Huyện Đông Anh ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Ngày đăng 26/12/2018 | 10:43 AM
Ngày 25 tháng 12 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 7438/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách của Huyện trong năm 2019

Đông Anh ban hành quyết định về công bố công khai điều chỉnh quyết toán thu ngân sách năm 2017

Ngày đăng 23/12/2018 | 02:43 PM
Ngày 19 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 6549/QĐ-UBND về việc công bố công khai điều chỉnh quyết toán thu ngân sách năm 2017

Huyện Đông Anh ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

Ngày đăng 05/09/2018 | 09:11 AM
Chi tiết Quyết định và các biểu kèm theo được đính kèm bên dưới

Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh ban hành Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Huyện năm 2018

Ngày đăng 23/08/2018 | 12:45 PM
Chi tiết Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Huyện năm 2018 đính kèm bên dưới:   -   Nghị quyết số 07/NQ-HĐND...

Đông Anh công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

Ngày đăng 23/08/2018 | 12:33 PM
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh