Truy cập nội dung luôn
CƠ CẤU TỔ CHỨC
TIN TỨC, SỰ KIỆN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

0243. 883 7692

Giải quyết TTHC

0243. 883 9336

Thông báo Thông báo

Công an Huyện thông báo kết quả kiểm tra, xử lý ATTP quý I, II năm 2023
Ngày đăng 20/11/2023 | 08:53  | Lượt xem: 141

Công an Huyện thông báo kết quả kiểm tra, xử lý ATTP quý I, II năm 2023

Công an Huyện thông báo kết quả kiểm tra, xử lý ATTP quý I, II năm 2023/documents/7232566/0/C%C3%B4ng+an+Huy%E1%BB%87n+th%C3%B4ng+b%C3%A1o+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+ki%E1%BB%83m+tra%2C+x%E1%BB%AD+l%C3%BD+vi+ph%E1%BA%A1m+v%E1%BB%81+ATTP+qu%C3%BD+I%2C+II+n%C4%83m+2023.pdf/76314e3b-bb58-4508-b5d4-b77f107351cc

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 527
Lượt truy cập trong tuần: 7841
Lượt truy cập trong tháng: 144868
Lượt truy cập trong năm: 2157130
Tổng số truy cập: 2171217
 
+21
°
C
+23°
+16°
Dong Anh
Wednesday, 21
See 7-Day Forecast